Achiziția serviciului de ”Realizarea documentației tehnice de autorizare ISU pentru Hala 156+AT”

S.C. METROM INDUSTRIAL PARC S.A.  organizează o cerere de ofertă în vederea achiziționării serviciului de ”Realizarea documentației tehnice de autorizare ISU pentru Hala 156+AT” din cadrul Parcului Industrial Metrom.

Cerințele de participare sunt prevăzute în caietul de sarcini care se poate solicita la sediul societății din Brașov, Str. Carpaților nr. 60, tel. 0368/101012, sau pe e-mail: office@mipbrasov.ro

Depunerea ofertelor se va face cel târziu până la data de 04. 04. 2018, ora 11:00.

În situația în care nu sunt depuse cel puțin 2 (două) oferte la termenul stabilit, se va acorda un nou termen de depunere a ofertelor – 06.04.2018, ora. 11:oo.