Achiziție servicii de întreținere gazon 234 mp

S.C METROM INDUSTRIAL PARC S.A. organizează o cerere de ofertă în vederea achiziționării serviciului de întreținere suprafață verde pe perimetrul clădirii administrative, în suprafață de 234 mp.

Cerințele de participare sunt prevăzute în Caietul de Sarcini ce se găsește la sediul societății din Brașov, str. Carpaților nr. 60, tel.: 0368.10.10.12, email: office@mipbrasov.ro

Depunerea ofertelor se va face cel târziu până la data de 15.02.2019, ora 11:00. În situația în care până la data limită nu se depun cel puțin două oferte, noul termen va fi 19.02.2019, ora 11:00.