Acțiziție lucrare instalații de iluminat exterior în zona poligonului

S.C. METROM INDUSTRIAL PARC S.A. organizează o cerere de ofertă în vederea achiziționării lucrării de ”Realizare a unei instalații de iluminat exterior în zona aferentă poligonului” în Parcul Industrial Metrom.

Cerințele de participare sunt prevăzute în Caietul de Sarcini care se găsește la sediul societății din Brașov, str. Carpaților nr. 60, tel.: 0368.10.10.12, email: office@mipbrasov.ro

Depunerea ofertelor se va face cel târziu până la data de 30.10.2018, ora 11:00.

În situația în care până la data limită nu se depun cel puțin două (2) oferte, noul termen de depunere va fi 01.11.2018, ora 11:00.