Execuție perete despărțitor hala 156

S.C. METROM INDUSTRIAL PARC S.A. organizează o cerere de ofertă în vederea achiziționării lucrării de ”Execuție perete despărțitor hala 156” în Parcul Industrial Metrom. Cerințele de participare sunt prevăzute în Caietul de sarcini ce se găsește la sediul societății din Brașov, Str. Carpaților nr. 60, tel.: 0368/ 101.012, e-mail: office@mipbrasov.ro.

Depunerea ofertelor se va face cel târziu până la data de 12.09.2019, ora 11:00. În situația în care până la data limită nu se depun cel puțin două oferte, noul termen de depunere a ofertelor va fi 13.09.2019, ora 11:00.