Reabilitare 950mp din Hala 156

S.C METROM INDUSTRIAL PARC S.A. organizează o cerere de ofertă în vederea achiziționării lucrării de ”Reabilitare 950mp din Hala 156” în Parcul Industrial Metrom.

Cerințele de participare sunt prevăzute în Caietul de Sarcini ce se găsește la sediul societății din Brașov, str. Carpaților nr. 60, tel.: 0368.10.10.12, email: office@mipbrasov.ro

Depunerea ofertelor se va face cel târziu până la data de 16.11.2018, ora 11:00. În situația în care până la data limită nu se depun cel puțin două oferte, noul termen va fi 19.11.2018, ora 11:00.