Reabilitare acoperiș Hala 156 – 3

S.C METROM INDUSTRIAL PARC S.A. organizează o cerere de ofertă în vederea achiziționării lucrării de ”Reabilitare acoperiș Hala 156 – 3” în Parcul Industrial Metrom.

Cerințele de participare sunt prevăzute în Caietul de Sarcini ce se găsește la sediul societății din Brașov, str. Carpaților nr. 60, tel.: 0368.10.10.12, email: office@mipbrasov.ro

Depunerea ofertelor se va face cel târziu până la data de 16.11.2018, ora 11:00. În situația în care până la data limită nu se depun cel puțin două oferte, noul termen va fi 19.11.2018, ora 11:00.