Solicitare cerere de oferta

S.C. METROM INDUSTRIAL PARC S.A. organizează o cerere de ofertă în vederea achiziţionării serviciului de „Proiectare, avizare, autorizare pentru construcţia unei hale de 594 mp” din Parcul Industrial Metrom.

Cerinţele de participare sunt prevăzute în caietul de sarcini care se poate solicita la sediul societăţii din Braşov, str. Carpaţilor nr. 60, telefon 0368101012 sau la adresa de mail : office@mipbrasov.ro.

Depunerea ofertelor se va face cel mai târziu până la data de 02.10.2017, ora 11,00.