In aceasta perioada site-ul www.mipbrasov.ro se afla in curs de actualizare.
Multumim pentru intelegere!

 

SPAȚII DISPONIBILE PENTRU ÎNCHIRIERE ÎN PARCUL INDUSTRIAL METROM

1.  Spațiu de birouri de 50 mp;

Mai multe detalii la tel. 0722795128, 0368101012, e-mail: office@mipbrasov.ro

ANUNȚ DE ÎNCHIRIERE prin LICITAȚIE CU OFERTĂ ÎN PLIC

S.C. METROM INDUSTRIAL PARC S.A. BRAȘOV anunță public lansarea ofertei de închiriere a ultimelor spații pentru activități de microproducție, producție, birouri, cercetare, proiectare, IT, prestări servicii și a ultimelor parcele de teren pentru investiții green field pentru edificarea unor capacități de producție, servicii sau centre logistice multifuncționale, potrivit Legii nr. 186/2013 privind constituirea și funcționarea parcurilor industriale.

Spațiile au acces la utilitățile existente pe amplasamentul Parcului Industrial Metrom respectiv: energie electrică, apă, canalizare menajeră – pluvială, gaze naturale, rețele de telecomunicații prin fibră optică, parcări auto, drumuri interioare și de acces.

Perioada de închiriere este cuprinsă între 2 – 30 de ani.

Selecția ofertelor se va desfășura în fiecare săptămână în ziua de luni, ora 11, la sediul Parcului Industrial Metrom.

Cei interesați pot depune Dosarul de prezentare (Caietul de sarcini) ce cuprinde și condițiile de participare la selecție, de la sediul METROM INDUSTRIAL PARC S.A., din str. Carpaților nr. 60, Brașov, zilnic, de luni până joi, între orele 9 – 15.

Documentele pe baza cărora se eliberează Dosarul de prezentare sunt:

1) Împuternicire din partea potențialului ofertant pentru ridicarea Dosarului de prezentare

2) Dovada depunerii Scrisorii de intenție în original, conform modelului ce se poate ridica de la sediul societății.

Ofertanții vor depune la sediul Parcului Industrial Metrom în plic sigilat Documentația de participare până la ora 10 în ziua selecției, acest termen fiind de decădere.

Verificarea, analiza documentelor de participare la selecție, evaluarea ofertelor și selectarea ofertantului câștigător se va face de către Comisia constituită în acest scop a S.C. Metrom Industrial Parc S.A. în cel mult 24 de ore de la data selecției.

Criteriul aplicat pentru atribuirea contractului de închiriere : ”oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere al preţului”.

Alte date informative despre Parcul Industrial Metrom se pot obţine de pe adresa de site web: www.mipbrasov.ro