Consiliu de Administratie

 Actuala componență a Consiliului de Administrație al societății este stabilită prin Hotărârea A.G.O.A. nr. 19 din data de 15.12.2021, Hotărârea A.G.O.A. nr. 1 din data de 22.02.2022, Hotărârea A.G.O.A. nr. 3 din data de 14.02.2023.

 Statutul administratorilor: finali, cu o durată a mandatului de 4 ani (perioada 15.12.2021 – 14.12.2025), urmare finalizării procesului de recrutare și selecție conform O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.

 

Radu Ovidiu (Data numirii: 22.02.2022) CV_RADU_OVIDIU

Cocoș Liviu (Data numirii: 28.04.2022) CV_COCOS_LIVIU

Cupu Lucian (Data numirii: 14.09.2022) CV_CUPU_LUCIAN

Hârșovescu Silviu Ștefan (Data numirii: 22.02.2022) CV_HARSOVESCU_SILVIU

Busuioceanu Steliana (Data numirii: 31.10.2022) CV BUSUIOCEANU STELIANA

 

Forma contractului de mandat al administratorilor CONSILIUL DE ADMINISTRATIE\2024\HCJBV 345 CONTRACT MANDAT.pdf

 

Informații privind afilierea politică a membrilor C.A.

Metrom Industrial Parc S.A.

publicate în conformitate cu Anexa 5 din Hotărârea nr. 1269/2021 privind aprobarea Strategiei naționale anticorupție pe perioada 2021 – 2025, a seturilor de indicatori de performanță, a riscurilor asociate obiectivelor și măsurilor din strategie și a surselor de verificare a inventarului măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției, a indicatorilor de evaluare, precum și a standardelor de publicare a informațiilor de interes public

Nr. crt.

Numele și prenumele

Afiliere politică

1

Cupu Lucian

Afiliat – Partidul Național Liberal (P.N.L.)

2

Hârșovescu Silviu Ștefan

Afiliat – Partidul Național Liberal (P.N.L.)

3

Busuioceanu Steliana

Neafiliat

4

Cocoș Liviu

Afiliat – Partidul Național Liberal (P.N.L.)

5

Radu Ovidiu

Afiliat – USR